Viac informácií

SPAĽOVNE

TERMOSTAV Bratislava s.r.o. realizuje všetky druhy spaľovní od komunálneho, priemyselného, špeciálneho (nemocnice, krematóriá, kafilérie) ako aj nebezpečného odpadu.
V praxi sa naša spoločnosť podieľa na rôznych typoch technológií výmuroviek od doskových systémov až po špeciálne betonáže ako sa môžete presvedčiť v referenciách. V segmente spaľovní,  TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí na tuzemskom ako aj zahraničnom trhu, kde spolupracuje so spoločnosťami ako Junger + Gräter, Mokesa, Gouda, Karrena, Calderys  a Průmyslová Keramika.
- výstavba 2 kotlov na spaľovanie komunálneho odpadu OLO Bratislava, Slovensko r.2001 - celoročný servis OLO Bratislava, Slovensko r. 2001-2012 - oprava 2 kotlov K1 a K2 OLO Bratislava pre WEHRLE WERK GmbH, Nemecko r.2013 - výstavba kotla pre ASA Zistersdorf, Rakúsko r. 2009 - výstavba kotla na BIOMASU Badín, Adato Levice r.2011 - oprava spaľovacej pece JAVYS Jaslovské Bohunice, r.2011