• Priemyselné komíny
  Priemyselné komíny Návrhy, výstavby , rekonštrukcie a analýzy stavu všetkých druhov priemyselných komínov.
 • Chemický a petrochemický priemysel
  Chemický a petrochemický priemysel Návrhy, výstavby, rekonštrukcie a analýzy stavu žiaruvzdorných výmuroviek v chemických a petrochemických zariadeniach.
 • Stavebné hmoty
  Stavebné hmoty Stavebné hmoty: Návrhy, výstavby, rekonštrukcie a analýzy stavu žiaruvzdornej výmurovky všetkých druhov tepelných agregátov.
 • Sklársky priemysel
  Sklársky priemysel Návrhy, výstavby a rekonštrukcie všetkých druhov sklárskych agregátov.
 • Spaľovne
  Spaľovne Návrhy, výstavby a rekonštrukcie žiaruvzdorných výmuroviek všetkých druhov spaľovní.

 • Naši patrneri