Viac informácií

SKLÁRSKY PRIEMYSEL

V segmente sklo–sklársky priemysel TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. pôsobí momentálne najaktívnejšie, kde realizuje a dodáva sklárske taviace pece všetkých druhov ako aj sklárske špeciálne pece.
Sklárske taviace pece: - panvové pece regeneratívne - panvové pece rekuperatívne - priečne plamenné pece rekuperatívne - priečne plamenné pece regeneratívne - elektrické pece - U – plamenné pece - pece na výrobu skleného vlákna - pece na výrobu plochého skla Špeciálne sklárske pece: - kyslíkové pece pre tavenie zinkovej keramickej frity
- Rona, a.s. Lednické Rovne, Slovensko - výstavba taviacich agregátov a celoročný servis od r.2000 do r.2013 - Vetropack Nemšová, Slovensko - výstavba taviaceho agregátu č.71 v r. 2006 - Slovglas Poltár, Slovensko - výstavba taviaceho agregátu r. 2008 - Vetropack Moravia, Kyjov, Česko - výstavba taviaceho agregátu v r. 2010 - Stölzle-Oberglas, Raküsko, Rakúsko Regenerátor r. 2014 - Vetropack Kremsmünster, Rakúsko Regenerátor r. 2015