Viac informácií

STAVEBNÉ HMOTY

V segmente stavebných hmôt pôsobí TERMOSTAV Bratislava s.r.o. na tuzemskom a zahraničnom trhu a spolupracuje so spoločnosťami ako sú Holcim (Slovensko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko), Heidelberg Cement Group, PCLA, a.s., Ladce Slovensko, Cemmac, a.s., Horné Sŕnie, PPC Čáb, a.s.
TERMOSTAV Bratislava s.r.o. pôsobí v stavebnom segmente stavebné hmoty od svojho založenia. Bohaté skúsenosti a dlhodobé získavanie know-how umožňujú spoločnosti krátke doby opráv, ich efektívnu organizáciu a tiež technické návrhy, ktoré zaistia zákazníkovi optimalizáciu servisných procesov. Spoločnosť sa podieľa aj na výstavbe nových cementární.      
- Holcim (Slovensko) a.s., Turňa nad Bodvou, Slovensko - linka na výrobu cementu a celoročný servis od r. 2000 do r. 2013 - PCLA, a.s. Ladce, Slovensko - linka na výrobu cementu a celoročný servis, od r.2000 do r.2013 - Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Slovensko - linka na výrobu cement PC1, PC2 a biely cement a celoročný servis od r.2000 do r.2013 - Holcim Beli Izvor, Bulharsko - modernizácia linky na výrobu cementu r. 2006 - Holcim Alesd, Rumunsko - inštalácia žiaruvzdornej výmurovky v cementárenskej linke a stavebný dozor r. 2009 - Holcim Shurovsky Cement, Rusko - inštalácia žiaruvzdornej výmurovky (4500t) v cementárenskej linke r. 2009-2010 Priemyselná keramika: - PPC Čáb, a.s. - rekonštrukcia vozkomorovej pece TRIDELTA, r. 2012 - ESTAP Fiľakovo - tunelová pec č.1, r. 2012 - FESTAP Fiľakovo - tunelová pec č.1, r. 2012