Viac informácií

PRIEMYSELNÉ KOMÍNY A MONOLITICKÉ VÝŠKOVÉ STAVBY

TERMOSTAV Bratislava s.r.o. zabezpečuje kompletné dodávky pre výstavbu, rekonštrukciu a údržbu na vysokých továrenských komínoch, chladiarenských vežiach, silách, zásobníkoch, mostoch a ostatných vysokých stavbách.
Ponúkame: - vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a súvisiacich výpočtov v AUTOCAD REVITT 2012, ADVANCED STEEL 2012, SCIA 2012 - generálne opravy a rekonštrukcie murovaných, železobetónových, oceľových a ostatných typov komínov - čiastkové opravy všetkých typov komínov - realizáciu nových komínových difúzne tesných vypúzdrení z korózii-vzdorných ocelí - výstavbu trojzložkových oceľových a železobetónových monolitických komínov - vysokotlakové čistenie, komplexné sanácie a povrchovú úpravu železobetónových stavieb - asanácia – búranie všetkých typov komínov bez odstrelu, hydraulickým drvením - ostatné odborné činnosti na voľne stojacich komínoch a iných výškových stavbách - diagnostika energetických zariadení termovíznou technikou
- komín 80 metrov, VW lakovňa Bratislava, Slovensko r.1999 - oprava komína 120 metrov, tepláreň Olomouc, Česko r.2002 - komín 100 metrov, Slovnaft Bratislava, Slovensko r.2003 - oprava komína 150 metrov, ENO Zemianske Kostoľany, Slovensko r.2003 - výstavba sila 48 metrov, Slovalco Žiar nad Hronom, Slovensko r.2004 - oprava komína 150 metrov, VW Bratislava, Slovensko r.2008 - výstavba mostových pilierov, Rybný Potok, Česko r.2008 - stavebný dozor výstavba komína 146 metrov, Alpik Kladno, Česko r. 2011 - stavebný dozor pri výstavbe dvoch 100 metrových komínov, elektráreň Počerady, Česko r.2011 - stavebný dozor pri výstavbe dvoch monolitických schodísk 146 metrov, Elektráreň Ledvice, Česko r.2009