Viac informácií

ENERGETIKA

TERMOSTAV Bratislava s.r.o. pôsobí v segmente energetiky už od svojho založenia. Bohaté skúsenosti a dlhoročne získavané know-how umožňujú spoločnosti realizovať rôzne typy agregátov využívaných pre výrobu energie – granulačné, fluidné a nadkritické kotly.
TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. navrhuje a realizuje žiaruvzdorné výmurovky pri výstavbe a prestavbe kotlov na spaľovanie biomasy. V segmente energetika pôsobí a spolupracuje so spoločnosťami ako sú ENO Zemianske Kostoľany a EVO Vojany.
Fluidné kotle: - ENO Zemianske Kostoľany, Slovensko - Elektráreň Tisová, Česko - Moravská Teplárenská, Zlín, Česko - EVO Vojany, Slovensko Kotle: - Celoročný servis ENO Zemianske Kostoľany, Slovensko r.1999 - r.2012 - kotol K4 a K5 pre Chemes Humenné, r.2012