Viac informácií

CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL

Realizácia žiaruvzdorných výmuroviek v chemickom a petrochemickom priemysle je veľmi náročná na materiály a technológiu montáže. Tento segment je pre spoločnosť TERMOSTAV Bratislava s.r.o. vždy odbornou výzvou a už od svojho vzniku dokazuje svoju vyspelosť a skúsenosť.
V chemickom a petrochemickom priemysle pôsobí naša spoločnosť na tuzemskom aj zahraničnom trhu a spolupracuje so spoločnosťami ako sú napr. Slovnaft Bratislava, SlovZink Košeca, v zahraničí pôsobí v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. TERMOSTAV Bratislava s.r.o. realizuje a dodáva výmurovky do pecí: - na výrobu čpavku - na výrobu vodíka - na výrobu benzínu a asfaltu - na regeneráciu síry
Parný reforming primár: - Primárny reforming PR600, AZOT Rivno, Ukrajina r.2005- r.2006 - Primárny reforming PR 600, ASHOD Rustavy, Gruzínsko r.2006 - Primárny reforming PR1000, Duslo Šaľa, Slovensko r.2008 - Výmurovka 2 kolektorov Čerepovec, Rusko r.2010 - Utilizačný kotol a čpavok, Aktau Kazachstan r.2012 - Parný reforming – čpavok, Azot Čerkasy, Ukrajina r.2012 - Parný reforming – 1360t/24hod, Gorlovka Ukrajina r. 2013 Parný reforming sekundár: - Sekundárny reforming PR600, Azot Rustavy, Gruzínsko r.2006 - Sekundárny reforming PR 1000, Duslo Šaľa, Slovensko r.2008 - ENO Zemianske Kostoľany, Slovensko - Elektráreň Tisová, Česko - Moravská Teplárenská, Zlín, Česko - EVO Vojany, Slovensko Kotle: - Celoročný servis ENO Zemianske Kostoľany, Slovensko r.1999 - r.2012 - kotol K4 a K5 pre Chemes Humenné, r.2012